İDARI KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span class="yshortcuts1" style="color: rgb(54, 99, 136);"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Cumhuriyet</span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat <span class="yshortcuts1" style="color: rgb(54, 99, 136);">09.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı. </span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve Yasa Tasarının madde madde görüşmesine başladı. <span style="color: rgb(13, 13, 13);">Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecektir.<o:p></o:p></span></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite toplantısına davetli olarak, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, Tatlısu Belediyesi Başkanı A. Hayri Orçan ve Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif’in yanısıra İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Veteriner Dairesi, Taşocakları Birliği ve Hazır Beton Birliği’nden hukukcular ve idareciler katıldılar.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> toplantısına </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(5, 5, 5); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldılar. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı.<o:p></o:p></span></div><div><b><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></u></b></div><div><b><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Kişilerin yerel yönetimlere katılımlarını sağlayabilmek, hesap verebilme ve şeffaflık ilkeleri adına, Belediyelerimizi geliştirmek, daha özerk, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmalarına imkan sağlayabilmek ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olmak, kendi sorumluluklarını yerine getiren özerk kuruluşlar olarak görülmektedir.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Belediyelerimizin asli görevleri olan yerel ihtiyaçları karşılamak için Belediye Meclislerinin toplanarak karar üretebilmelerine fırsat yaratmak, Meclisi daha işlevsel hale getirmek ve halkımıza hesap verebilirlik, şeffaflık noktasında imkanları geliştirme, Belediye hizmetlerinin aksamaması ana hedefimizdir.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Belde halkının yaşam kalitesini arttırma talebinde olan Belediyelerimizin bu amaçlar doğrultusunda giderleri sürekli artmakta, gelirleri de bu giderleri karşılamakta zorlanmaktadır.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Belediyelerimizin çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalar yapması ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması girişimlerinde, halkımızın yerel yönetimlerden beklentisinin artması süreçlerinde yasal bazı sıkıntılar kendini göstermiştir.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Bu bağlamda sorunlara yerinde müdahil olma ve Yerel Yönetimle Bakanlık arasındaki organik bağın kurulması, Belediyelerin imara ilişkin görevlerinde değişikliklerin yapılması, Belediyelerin yetkilerini düzenleyen kurallarda değişiklik yapılması, Belediye Meclislerinin daha işlevsel hale getirilmesi, kamu görevlilerine uygulanan temsil ödeneklerine uygun olarak Belediye Başkanlarına uygulanması, Belediye Başkanına vekalet eden Asbaşkanların yetkilerinin kısıtlanması, Türk Lirasında olan değişiklikler ve zaman içinde paranın tedavüle edilmesi nedeniyle vergi, resim, harç ve ücretlerde yeniden düzenleme yapılması, bazı suç ve cezaların günün koşullarına uyum sağlaması, Belediyelerin borçlanabilme yeteneklerini günün koşulları ile uyumlu hale getirilmesi, inşaatların daha etkin denetlenmesi, katkı paylarından kesinti yapılabilmesi, Belediye meclislerinin çalışma usul ve esaslarının yeniden düzenlenmesi, üyeliğin sona ermesi ile ilgili kurallarda değişiklik yapılması, katı atığın halk sağlığı göz önünde bulundurularak yönetilebilmesi, Yasanın uygulanması sırasında doğan ihtiyaçların karşılanması, karşılaşılan sıkıntıların tekrarlanmaması için tedbir alınması, mali denetimin etkinliğini arttırmak için kurallarda değişiklik yapılması, Belediyelerin sigorta ve ihtiyat sandığı prim ve depozit borçlarına ödeme kolaylığı sağlanabilmesi, gibi birçok maddede değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle belirtilenler ışığında, Yasa yeniden düzenlenerek, işbu (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.<o:p></o:p></span></div><div><b>&nbsp;</b></div></div>