AD HOC KOMİTE TOPLANDI

<div><span style="color: black; font-family: &quot;Roboto Condensed&quot;; font-size: 15pt;">Seçim ve Halkoylaması Yasasındaki Karma Oy Sisteminin Kaldırılması veya Değiştirilmesine İlişkin Konuları Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite bugün toplandı.</span><br></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Roboto Condensed&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt; mso-fareast-language:TR">Toplantıda, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi, karma oy sisteminin kaldırılmasına ilişkin öneriye bu aşamada destek veremeyeceklerini gerekçeleriyle birlikte ifade ettiler. Komite’nin görev yönergesi oy birliği ile karar alınmasını gerektirdiğinden, karma oy siteminin kaldırılması yönündeki önerinin kabul edilmesi mümkün olmadı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Roboto Condensed&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt; mso-fareast-language:TR">&nbsp;Cumhuriyetçi Türk Partisi, benimsedikleri yaklaşımın karma oyun kaldırılması yönünde olduğunu ancak komitenin kuruluşu aşamasında "oybirliği" ilkesinin benimsendiğini, bunun sağlanamaması halinde, mevcut düzenlemeden kaynaklanan geçersiz oy ihtimalinin bertaraf edilmesine yönelik iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Roboto Condensed&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt; mso-fareast-language:TR">Komite, karma oy sisteminin kaldırılmasına yerine değiştirilmesi yönündeki öneriler de ele alındı. Ulusal Birlik Partisi, parti olarak taleplerinin karma oy kullanımının değiştirilmesi değil kaldırılması olduğunu ifade ederek, bu yöndeki önerileri parti yetkili kurulularında değerlendireceklerini ifade etti.</span><span style="color:black;mso-themecolor: text1"><o:p></o:p></span></div>