BAKANLAR KURULU LİSTESİ, MECLİS'E SUNULDU

<div><span style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;">Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu&nbsp; Geçici Meclis Başkanı Ünal Üstel başkanlığında&nbsp; toplandı.&nbsp;</span><br style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;">Genel kurulda UBP – DP Hükümetinin istifası ve UBP – DP – YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi okundu.&nbsp;</span><br style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;">İlk olarak 7 Şubat tarihinde yapılan ant içme törenine COVID 19 hastalığı nedeniyle katılamayan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay iç tüzük gereği ant içme töreninden sonraki ilk oturum olan bugünkü toplantıda ant içti.&nbsp;</span><br style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;">Onaya ve bilgiye sunuşlar bölümünde UBP-DP-YDP hükümet programının 25 Şubat Cuma günü 10.00’da yapılacak birleşimde okunması oy birliğiyle kabul edildi.&nbsp;</span><br style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;">Ardından Cumhurbaşkanlığı’nın Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümetinin istifasına ve yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerine devam etmelerine ilişkin tezkeresi okunarak, bilgiye sunuldu.&nbsp;</span><br style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;">Daha sonra Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vermesine ilişkin tezkere okundu.</span><br style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;">Tezkerenin ardından Cumhurbaşkanı’nca atanan Başbakan ve Bakanlar Kurulu listesi Genel Kurul’a sunuldu.&nbsp;</span><br style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;">Liste şöyle:&nbsp;</span><br style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;">“Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu.”</span><br style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;">Başkanlık Divanı seçimi ise bir sonraki birleşime ertelendi.&nbsp;</span><br style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;">En yaşlı milletvekili olarak Geçici Meclis Başkanlığı’nı üstlenen Ünal Üstel söz alarak, İçişleri Bakanı atanması üzerine, bu mevkiye ikinci en yaşlı üye Ali Pilli’nin atanması gerektiğini, ancak onun da Sağlık Bakanı olarak kabinede görev aldığını, dolayısıyla üçüncü en yaşlı üye olan UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin Geçici Meclis Başkanı olması gerektiğini belirterek, bunu oylamaya sundu. Zorlu Töre’nin Başkanlık Divanı seçimine kadar Geçici Meclis Başkanı olması oy birliğiyle kabul edildi.&nbsp;</span><br style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;">Geçici Meclis Başkanı seçiminin ardından oturum sona erdi, gelecek birleşim 25 Şubat Cuma günü saat 10.00’da yapılacak.&nbsp;</span><br style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(58, 62, 63); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 15px;">Anayasa gereğince Bakanlar Kurulu listesinin Meclise sunulmasından sonra Bakanlar Kurulu programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak. Programın Meclis’te okunmasından sonra güvenoyuna başvurulacak. Güvenoyu için görüşmeler programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün sonra oylama yapılacak.&nbsp;</span><br></div>