ÖZDENEFE, KTTO KADIN GİRİŞİMCİLER KOMİTESİNİ KABUL ETTİ

<div><span style="color: black; font-family: Arial, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 15pt;">Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, kadınların üretimden kopmaması, karar alma mekanizmalarından başlayarak temsiliyetinin &nbsp;artması konusunda herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.</span><br></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">Özdenefe, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimciler Komitesi üyelerini kabul etti.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı salonunda yer alan kabulde, KTTO Başkanı Turgay Deniz ile Oda Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin &nbsp;de yer aldı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç ilk sözü alarak Özdenefe’nin ilk kadın Meclis Başkan Yardımcısı olarak seçilmesinin toplum olarak sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">Gürtunç, Meclis’in başta kadınları ilgilendiren yasalar olmak üzere ekonomi ve diğer alanlarda halkın beklentisi konumundaki yasaları geçirmesi konusunda daha etkin olmasını beklediklerini dile getirdi.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">Ticaret Odasının, gençler ve kadınlar konusunda oluşturduğu konseylerle ciddi çalışmalar ortaya koyduklarını ifade eden Gürtunç, özellikle pandemi sonrası oluşan dönemde kadınların iş yaşamı ve istihdamlarda daha kırılgan bir noktada olduğunu, ancak ümitsizliğe kapılmadan farkındalık yaratarak ve gerekli mevzuatların düzenlenmesine katkı koyarak çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.</span></div><div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold"><b>DENİZ<o:p></o:p></b></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de konuşmasında yeni görevinde Özdenefe’ye başarılar dileyerek 2020 yılında başlattıkları kadın ve genç girişimciler komite çalışmaları hakkında bilgi vermek istediklerini söyledi.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">Deniz, oda olarak kadınlara yurtdışı yelpazesi açmayı hedeflediklerini kaydetti.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">Kadın Komitesinin çok aktif çalışmalar ortaya koyduğuna ve kısa süre içerisinde konsey olarak kalıcı ve kurumsal bir yapı içerisinde çalışmalarını sürdüreceğine vurgu yapan Deniz, kendilerinin de bu çalışmaları her zaman destekleyeceğini belirtti.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">Kadının her yerde olması gerektiğine işaret eden Turgay Deniz, Ticaret Odasının Yönetim kademesinde her dönem kadınların etkin şekilde görevler aldığını söyledi.<o:p></o:p></span></div> <div><b><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language: TR">ÖZDENEFE<o:p></o:p></span></b></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe de konuşmasında pandeminin yarattığı sıkıntılar nedeniyle bütün dünyada &nbsp;olumsuzluklar yaşandığına değinerek, &nbsp;bu olumsuzluklardan en çok ülkemizde de &nbsp;etkilenenlerin kadınlar ve dezavantajlı gruplar olduğunu belirtti.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">Özdenefe, kadınların üretimden kopmaması, karar alma mekanizmalarından başlayarak, hayatın her alanında &nbsp;temsiliyetinin &nbsp;artması konusunda herkese büyük görevler düştüğünü ifade etti.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin sadece kadınların vermesi gereken bir mücadele olmadığına vurgu yapan Özdenefe, eşitsizliğin bir demokrasi ve insan hakları meselesi olduğuna vurgu yaptı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">Özdenefe, toplumun yarısını oluşturan kadınların görünmez olmasının aslında toplumun tümünün sosyal,siyasal, kültürel ve ekonomik anlamda ilerleyememesi anlamına geldiğini belirtti.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi’nde bu anlamda yapılması gereken çok işler olduğunu düşündüklerini dile getiren Özdenefe, gerekli mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi konusunda tüm siyasi partilerin hassasiyet göstereceklerine olan inancını dile getirdi.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">Özdenefe, Meclis başkanlığı olarak konuyla ilgili üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">Başkan Vekili Özdenefe, Kıbrıs Türk halkının içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde Meclis’in itibarının korunarak verimli bir şekilde çalışmasının da tüm siyasal parti ve seçilmişlerin birinci sorumluluğu olması gerektiğini vurguladı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-fareast-language:TR; mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></div>