TÖRE, İNSAN HAKLARI PLATFORMU HEYETİNİ KABUL ETTİ

<div><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İnsan Hakları Platformu heyetini kabul ederek, görüştü.&nbsp;</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan görüşmeye, İnsan Hakları Platformu’ndan platform direktörü Derya Beyatlı ve temsilcileri Fezile Osum, Erman Dolmacı ve Didem Eroğlu katıldı. Görüşmede, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.&nbsp;</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">Görüşmede, platformun kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında Meclis Başkanı Töre’ye veren Platform temsilcileri, KKTC Meclisi tarafından onaylanarak iç hukukun parçası haline gelen uluslararası sözleşmelerin yerel hukuka aktarılması çalışmalarına katkı koymak istediklerini dile getirdi ve İç mevzuatın uluslararası hukuka uygun hale getirilmesine ilişkin taleplerini Meclis Başkanı’na sundu.&nbsp;</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">Meclis Başkanı Zorlu Töre de, ülkede yasalarda birtakım eksiklikler varsa yasaları değiştirmek ya da bu konularda olmayan yasalar varsa bu yasaları yapmanın KKTC Meclisi’nin asli görevlerinden olduğunu ifade ederek, “Birlikte yapacağımız hususlar her ne varsa onlara da yardımcı olmaya bizler hazırız. Temel insan haklarını korumak insani bir görevdir” dedi.</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">DERYA BEYATLI&nbsp;</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">Görüşmede, İnsan Hakları Platformu Direktörü Derya Beyatlı, İnsan Hakları Platformu’nun; Temmuz 2021 yılında, insan hakları konularında çalışmalar yapan Mülteci Hakları Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin bir araya gelerek kurduğu bir platform olduğunu anlattı.&nbsp;</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">Beyatlı, “Platform insan hakları konusunda çalışmalar yapmak, insan hakları bakış açısını yasama, yürütme ve yargıya yerleştirmek ve sivil toplumun örgütlerinin karar verme mekanizmalarına katılımını sağlamak ve sivil toplumun insan hakları ihlallerini takip etmesini ve raporlamasını sağlamak için çalışmalar yapmaktadır” diye konuştu. Beyatlı, ekim ayında, Avrupa Birliği (AB) ile bir sözleşme imzalayarak, İnsan Hakları Platformu Projesi’ni uygulamaya başladıklarını da belirtti.</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">Beyatlı, KKTC Meclisi tarafından onaylanıp iç hukukun parçası olan uluslararası sözleşmelerin yerel mevzuata aktarılması çalışmalarına Platformun katkı koymak istediğini ve bu konulara ilişkin Platformun hazırlamış olduğu önerileri içeren raporu sunmak için Meclis Başkanı Töre’ye ziyarette bulunduklarını ifade etti: Derya Beyatlı şöyle konuştu:</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">“Sizinle görüşmek istememizin nedeni; bizim Meclisimiz tarafından onaylanıp iç hukuka dâhil edildiği durumlarda bu uluslararası sözleşmelerin bizim yerel mevzuata aktarılmasının ne şekilde yapılacağını, bunları milletvekilleri ile görüşmek ve bu konularda çalışmalara katılmak istiyoruz. Buna ek olarak, aktarılan yasaların ne şekilde uygulandığını da takip ediyoruz. Bu konularla ilgili de birtakım önerilerimiz var; ne şekilde yasal mevzuatların yapılmasını ve değiştirilmesini önerdiğimizle ilgili bir size de dosya hazırladık ve bunu da size takdim etmek istiyoruz.”&nbsp;</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">Platformun, ilk başta, İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi’nde yer alan altı madde üzerinde çalışmalar yapmaya başladıklarını anlatan Beyatlı, bu konularla ilgili üç koordinatörün çalışmaları koordine ettiğini söyledi.&nbsp;</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mülteci Hakları Program Koordinatörü Fezile Osum, LGBTİ+ Hakları Program Koordinatörü Erman Dolmacı ve Demokratik Haklar Program Koordinatörü Didem Eroğlu da kendi alanlarında yürüttükleri çalışmalar, tespit ettikleri yasal boşluklar ile uygulamalardaki eksiklikler hakkında Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye kısa bilgi verdiler ve bu konularda yürütülecek çalışmalara katkı koymaya hazır olduklarını ifade ettiler.</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">ZORLU TÖRE&nbsp;</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İnsan Hakları Platformu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Platform temsilcilerinin görüşlerini dinlediğini ve bunları inceleyeceklerini söyledi.&nbsp;</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">Zorlu Töre, “Yıllarca Kıbrıslı Türk halkının temel insan haklarının yok edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bizim temel insan haklarımız 1957, 1958’lerden beri sürekli ihlal edildiği halde bunu ne Birleşmiş Milletler ne de Avrupa Birliği dikkate almıştır” ifadelerinde bulundu ve bugün, dünyada, Suriye’de, Ukrayna’da, Myanmar'da yaşananlar karşısında gerek Birleşmiş Milletler’in gerekse diğer uluslararası kuruluşların açıklamalar yaptıklarını ancak uygulamada “yetersiz” kaldıklarını söyledi. Töre ayrıca, “AB’nin insan haklarının beşiği sayıldığını ancak bugün Türkiye’nin 5 milyon mülteci kabul edebildiğini, AB’nin ise mültecilere kapılarını kapattığını” da işaret etti.&nbsp;</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">Töre, konuşmasına şöyle devam etti:</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">“Dolayısıyla bize örnek olarak gösterilen AB ve BM maalesef bu konuda ciddi şekilde sınıfta kalıyorlar. Kıbrıs Türk halkına da yıllardır, gerek futbolda gerek başka alanlarda izolasyonlar yapılıyor, ambargolar uygulanıyor, uluslararası arenada ticaret yapmamız engelleniyor. Gençlerimizin temsiliyeti birçok alanda engelleniyor. Dolayısıyla bu gerçekleri de görerek bir takım çalışmalar yapmak ve yasalarımızda birtakım eksiklikler varsa yasalarımızı değiştirmek ya da bu konularda olmayan yasalar varsa onları da yapmak tabii ki KKTC Meclisi’nin asli görevlerindendir. Temel insanı sevmektir, insanı yaşatmaktır.”&nbsp;</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">Zorlu Töre, insanların farklı din, dil, ırk, millet, coğrafyanın mensubu olabileceğini ancak tüm insanlara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Töre, “Bir hak ararken başkasının haklarını da ihlal etmemek lazımdır. Başkalarının da haklarını koruyarak hak aramak önemlidir” dedi. &nbsp;</span><br style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">Meclis Başkanı Zorlu Töre, insan odaklı çalışmalar yürütmenin önemine işaret ederek, Platforma bu konudaki çalışmalarını daha ileri götürmeleri dileklerinde bulundu. Zorlu Töre, “Birlikte yapacağımız hususlar her ne varsa onlara da yardımcı olmaya bizler hazırız. Temel insan haklarını korumak, mülteci haklarını korumak insani bir görevdir” diye konuştu.</span><br></div>