GEÇİCİ VE ÖZEL KOMİTE TOPLANDI

<div><div><span class="yshortcuts1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"> Meclisi “Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite” bugün saat 11.00’de <span class="yshortcuts1">Komite Başkanı UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Başkanlığında toplandı. </span></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite,</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> gündeminde bulunan </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">“Çalışma Yönteminin Belirlenmesi”ni görüştü. </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:#0D0D0D; mso-themecolor:text1;mso-themetint:242">Komite, konu ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1;mso-themetint:242">Komite toplantısına davetli olarak İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Başkanlığı’nda toplanan komite </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">toplantısına, komite başkan vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, komite üyeleri YDP Milletvekili Talip Atalay, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Sadık Gardiyanoğlu da katıldı.<o:p></o:p></span></div></div>