EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 11:00’de toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">Komite, birinci olarak gündeminde bulunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu olarak Devralınması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi ele alarak, genel görüşmesine başladı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">Komite gündeminde bulunan konularla ilgili görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecektir. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:#0D0D0D;mso-themecolor: text1;mso-themetint:242">Komite’nin </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nın ele alındığı oturumuna</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1;mso-themetint:242"> davetli olarak Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, Polis Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası ve Casino İşletmecileri Birliği’nden yetkililer ile Başsavcılık’tan Gözdem Çeliker; </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-weight:bold">“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu olarak Devralınması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin görüşüldüğü oturumuna ise Kıb-Tek ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1; mso-themetint:242"> katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardılar. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı.&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1;mso-themetint:242"><o:p></o:p></span></div></div>