İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span class="yshortcuts1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-weight:bold"> Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat <span class="yshortcuts1">9.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı. </span></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-weight:bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">, gündeminde bulunan “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> ele </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">aldı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Elektronik Haberleşme (Değişiklik)Yasa Tasarısı”nın maddeler üzerindeki görüşmesini tamamladı ve bahse konu Yasa Tasarısı’nı oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.<o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">ELEKTRONİK HABERLEŞME (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI GENEL GEREKÇESİ:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-color-alt:windowtext">“6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası’nda yapılan değişiklikle, mezkur yasa içerisinde oluşturulan Kurul'a atanacak olan </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black;mso-color-alt:windowtext">Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kurul üyelerinin </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-color-alt:windowtext">görev sürelerinin dolması halinde yeniden atanabilmelerine ilişkin kuralların düzenlenmesi amaçlanmıştır.”</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-color-alt:windowtext">Komite toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Komite, daha sonra gündeminde bulunan “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın maddeler üzerindeki görüşmesini tamamladı ve ilgili Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. <span style="color:#0D0D0D; mso-themecolor:text1;mso-themetint:242"><o:p></o:p></span></span></div> <div><b><u><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; color:black;mso-color-alt:windowtext">ÖĞRETMENLER (DEĞİŞİKLİK)YASA TASARISI’NIN GENEL GEREKÇESİ:</span></u></b><b><u><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-color-alt:windowtext">“Okullarımızda artan öğrenci sayısından dolayı ortaya çıkan öğretmen ihtiyacı yanında yeni açılan ve/veya açılacak olan okullarda öğretmen ihtiyacı doğması sebebiyle hazırlanan bu Yasa Tasarısı öğretmen kadro sayıları artırılarak halen mevcut öğretmen ihtiyacının ve gelecek yıllarda oluşması muhtemel öğretmen ihtiyacının giderilmesini amaçlamaktadır.”</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-color-alt:windowtext">Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, Personel Dairesi ve KTÖS’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1;mso-themetint:242">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam ediyor. Komite ilgili Yasa Tasarısı hakkındaki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.<o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">“45/1988 sayılı Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası günümüz çağdaş koşullarına uygun olmayıp, ihtiyaca cevaz vermediği cihetle yasal değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan değişiklik yasa tasarısında; Cezaevi şube ve bölümleri, ihtiyaç duyulan kadrolar ve hizmet şemaları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yeniden düzenlenmiştir.<b><o:p></o:p></b></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Mevcut Merkezi Cezaevi’nin alt yapı ve kapasitesinin yetersiz oluşu nedeniyle yeni Merkezi Cezaevi yapımına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca mevcut cezaevinde genç ve çocuk hükümlü ve tutukluların, yetişkin kadın ve erkek suçluların bölümleri birbirinden ayrı ve bağımsız değildir. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Kapasite ve altyapı yetersizliği nedeniyle uluslararası standartlarda yeni bir cezaevi yapımı başlamış ve bitmek üzeredir. Yeni yapılan Merkezi Cezaevi’nde çocuk ve genç hükümlü ve tutuklular, kapalı kadın ve erkek bölümleri, açık cezaevi bölümü gibi birbirinden bağımsız kampüslerden, iş atölyeleri, yemekhane, ziyaret kabul, güvenlik odası, görüş odaları gibi birçok farklı türde yapıdan oluşmakta olup, kalınacak odaların sayısı, temel ihtiyaçların giderileceği alanlar, atölyeler, spor ve eğitim salonları, idari binaların fazlalığı, akıllı sistemle çalışan elektronik ve mekanik yapıların varlığı yeni gereksinimleri beraberinde getirmiştir. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Merkezi Cezaevi bünyesinde açık cezaevi birimi de yasaya eklenmiş olup bu birimin hayat bulması için teşkilat yapısı içerisinde yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile açık cezaevine geçebilecek hükümlüler için koşullar belirlenmiş olup, açık cezaevine geçmesinin uygun olup olmadığı hususunda gerekli gözlemi yapıp karar verecek kurul oluşturulmuştur. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Yasal eksiklikler nedeniyle dış ve iç güvenliğin sağlanması için önemli olan orantılı güç kullanımı ile ateşli silah taşıma ve kullanma yetkisi de tasarıda ayrıca düzenlenmiştir. Hükümlülerin iş atölyelerinde çalışabilmelerine olanak sağlayacak düzenlemeler yapılmış olup, ürünlerin satışından elde edilecek gelir için döner sermaye kurulması öngörülmüştür.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Merkezi Cezaevi’nin genel toplam olan 298 personel sayısı, 491 olmuş ve 193 adet kadro sayısı zaruri ihtiyaçtan dolayı artırılmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Yukarıda belirtilenler ışığında; işbu değişiklik Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, KKTC Merkezi Cezaevi, Polis Genel Müdürlüğü, KTAMS, Kamu-Sen ve Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold"> toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>