HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, saat 11:00’de toplandı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">Komite gündeminde bulunan “Yol Güvenliği Yasa Tasarısı”, Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresine Ait Mazbut Emlaktan Talep Edilen Kamu Yolu Olarak Kullanılmasından Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı” ve “Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">Komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Yol Güvenliği Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecektir. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">Komite toplantısına </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1;mso-themetint:242">davetli olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Trafik Dairesi ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden yetkililer ile Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü Şevket Derindağ katıldı. </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Yol Güvenliği Yasa Tasarısı Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Yol Güvenliği Yasası, 1988 yılında yapılmış olup, ilgili tarihlerde alkollü araç kullanımının engellenerek yol güvenliğini sağlamak amaçlanmışken, günümüzde alkol kullanımının yanında özellikle uyuşturucu suçlarının yaygınlaşması nedeniyle, gerek uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi, gerekse uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmanın önlenerek yol güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanması gereği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda,&nbsp;9/1998 sayılı Yol Güvenliği Yasası'nda trafikte uyuşturucu testlerinin yapılması ve tespit edilenlere gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını öngören düzenlemelerin yapıldığı "Yol Güvenlik Yasa Tasarısı" sunulmaktadır.&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">Komite daha sonra “Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresine Ait Mazbut Emlaktan Talep Edilen Kamu Yolu Olarak Kullanılmasından Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nın madde madde görüşmesini tamamladı. Komite söz konusu Karar Tasarısı’nı ele almaya önümüzdeki toplantısında devam edecektir. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">Toplantıya, Vakıflar İdaresi’nden yetkililer</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:#0D0D0D;mso-themecolor: text1;mso-themetint:242"> katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardılar.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi son olarak ise “Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele alarak söz konusu Yasa Önerisini oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">Toplantıya Öneri Sahibi olarak, UBP, DP ve YDP Milletvekilleri adına UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Yasemi Öztürk, Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil katıldılar. </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1;mso-themetint:242"><o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79’uncu maddesinin (5)’inci fıkrasının (A) bendi seçim yasakları&nbsp; süresince&nbsp; sınavların yapılmasının ertelenmesine neden olmaktadır.&nbsp; Bağımsız ve anayasal bir kurum olan Kamu Hizmeti Komisyonunun daha faydalı ve verimli çalışabilmesine olanak tanımak ve gençlerimizin katılmak istediği gerek Yeterlik ve Yabancı&nbsp; Dil&nbsp; (İngilizce)&nbsp; Sınavları&nbsp; gerekse&nbsp; diğer&nbsp; Yazılı&nbsp; Yarışma&nbsp; Sınavlarının&nbsp; düzenli&nbsp; bir program&nbsp; çerçevesinde&nbsp; herhangi&nbsp; bir&nbsp; aksaklığa&nbsp; uğramadan&nbsp; yapılmasını&nbsp; sağlamak Komisyona daha planlı, programlı ve verimli bir çalışma ortamı yaratacaktır.&nbsp; Böylece kamu görevine girmek isteyen gençlerimize ve kamu görevlilerinin zamanında, düzenli bir şekilde haklarını kullanmaları sağlanacaktır.&nbsp; Bu bağlamda Komisyonun önceden tarihi belirlenmiş ve müracaatı tamamlanmış yazılı sınavlarının ertelenmemesinin ve 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası ile 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında geçici istihdamları asgari düzeye indirgemek maksadıyla, sınavı yapılmış, Kesin Listesi açıklanmış ve sırada bekleyen adayın ve/veya adayların atamalarına olanak sağlanması amacıyla, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>