EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 10:30’da toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Komite, gündeminde bulunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmesini gerçekleştirdi. Komite ilgili Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecektir. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1;mso-themetint:242">davetli olarak Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Merkez Bankası, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer ile Başsavcılık’tan Gözdem Çeliker katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardılar. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı.<o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanması Önlenmesi Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşması faaliyetlerinin finansmanı ile mücadele edebilmek için “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div></div>