İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span class="yshortcuts1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"> Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat </span><span class="yshortcuts1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">11.00</span></b></span><span class="yshortcuts1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı. </span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">, gündeminde bulunan </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">“</span><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı</span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”nı</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">n bütünü üzerindeki görüşmesini tamamladı ve oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“45/1988 sayılı Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası günümüz çağdaş koşullarına uygun olmayıp, ihtiyaca cevaz vermediği cihetle yasal değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan değişiklik yasa tasarısında; Cezaevi şube ve bölümleri, ihtiyaç duyulan kadrolar ve hizmet şemaları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yeniden düzenlenmiştir.<b><o:p></o:p></b></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Mevcut Merkezi Cezaevi’nin alt yapı ve kapasitesinin yetersiz oluşu nedeniyle yeni Merkezi Cezaevi yapımına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca mevcut cezaevinde genç ve çocuk hükümlü ve tutukluların, yetişkin kadın ve erkek suçluların bölümleri birbirinden ayrı ve bağımsız değildir. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Kapasite ve altyapı yetersizliği nedeniyle uluslararası standartlarda yeni bir cezaevi yapımı başlamış ve bitmek üzeredir. Yeni yapılan Merkezi Cezaevi’nde çocuk ve genç hükümlü ve tutuklular, kapalı kadın ve erkek bölümleri, açık cezaevi bölümü gibi birbirinden bağımsız kampüslerden, iş atölyeleri, yemekhane, ziyaret kabul, güvenlik odası, görüş odaları gibi birçok farklı türde yapıdan oluşmakta olup, kalınacak odaların sayısı, temel ihtiyaçların giderileceği alanlar, atölyeler, spor ve eğitim salonları, idari binaların fazlalığı, akıllı sistemle çalışan elektronik ve mekanik yapıların varlığı yeni gereksinimleri beraberinde getirmiştir. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Merkezi Cezaevi bünyesinde açık cezaevi birimi de yasaya eklenmiş olup bu birimin hayat bulması için teşkilat yapısı içerisinde yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile açık cezaevine geçebilecek hükümlüler için koşullar belirlenmiş olup, açık cezaevine geçmesinin uygun olup olmadığı hususunda gerekli gözlemi yapıp karar verecek kurul oluşturulmuştur. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yasal eksiklikler nedeniyle dış ve iç güvenliğin sağlanması için önemli olan orantılı güç kullanımı ile ateşli silah taşıma ve kullanma yetkisi de tasarıda ayrıca düzenlenmiştir. Hükümlülerin iş atölyelerinde çalışabilmelerine olanak sağlayacak düzenlemeler yapılmış olup, ürünlerin satışından elde edilecek gelir için döner sermaye kurulması öngörülmüştür.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Merkezi Cezaevi’nin genel toplam olan 298 personel sayısı, 491 olmuş ve 193 adet kadro sayısı zaruri ihtiyaçtan dolayı artırılmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yukarıda belirtilenler ışığında; işbu değişiklik Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, KKTC Merkezi Cezaevi, Başsavcılık, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Polis Genel Müdürlüğü, KTAMS, Kamu-Sen ve Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold"> toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve Erkut Şahali de katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>