BEROVA VE CANDAN AKPA 2022 YILI, 4. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILDI

<div><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA)heyet başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan, AKPA 2022 Yılı, 4. Dönem olağan Genel Kurulu’na katıldı.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><br></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ansi-language:TR">10-14 Ekim 2022 tarihlerinde Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen AKPA Genel Kurulu’nun gündeminde Ukrayna-Rusya ve Ermenistan-Azerbaycan geriliminin yanı sıra Batı Balkanlar’daki durum, Schengen sisteminde reform çağrısı yapılmasını ön gören tasarı, İslamofobi ile mücadele, göç yönetimi ve mülteciler sorunu ve Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ndeki uluslararası yükümlülükleri hakkındaki denetim raporu gibi pek çok konu yer aldı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ansi-language:TR">AKPA Genel Kurul toplantıları marjında toplanan Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi’nde ise İtalyan Milletvekili Piero Fassino’nun raportörlüğünü yaptığı Kapalı Maraş raporu da gündemde yer aldı. Komite toplantısında Raportör Fassino, 6-8 Haziran tarihlerinde Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretine değinerek önümüzdeki günlerde kaleme alacağı rapor hakkında değerlendirmelerde bulundu. Milletvekileri Berova ve Candan da Fassino’nun ardından söz alarak görüşlerini Komite’ye aktardılar. Azeri, Yunan, Rum ve Türk delegasyonuna mensup Milletvekillerinin de üzerinde görüşlerini ortaya koyduğu raporun nihai hali, Komitenin sonraki toplantılarında ortaya çıkacak.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ansi-language:TR">Milletvekillerinin aktif olarak takip ettiği Genel Kurul tartışmaları bağlamında da UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, Genel Kurul’un 11 Ekim 2022, Çarşamba günkü gündeminde yer alan “İslamofobi veya Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele” konulu rapor hakkındaki görüşlerine ilişkin yazılı konuşma metnini Genel Kurul raporuna geçirtmek üzere AKPA Sekretaryasına iletti. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ansi-language:TR">Milletvekilleri ayrıca AKPA nezdindeki siyasi grup toplantılarına katıldılar. UBP Milletvekili Özdemir Berova, Avrupa Muhafazakârlar/Demokratik Birlik Grup toplantılarına katılırken, CTP Milletvekili Armağan Candan da Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grup toplantılarına katıldı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ansi-language:TR">Cumhuriyet Meclisi Heyeti’nin AKPA nezdinde gerçekleştirdiği temaslar sırasında KKTC Strazburg temsilciğinden I. Sekreter Havva Ülgen ve II. Sekreter Hasan Varoğlu ile Cumhuriyet Meclisi Basın ve Dış ilişkiler Memuru Görkem Reis eşlik etti.&nbsp;<o:p></o:p></span></div>