TÖRE, EVKAF YAZIŞMALARI FONUNUN AÇILIŞ ETKİNLİĞİNE KATILDI

<div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="t6jp-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="t6jp-0-0" class="_1mf _1mj" data-auto-logging-id="f83bba2a7c599c" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="t6jp-0-0" style="font-family: inherit;">Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nde Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla düzenlenen Evkaf Yazışmaları Fonu’nun açılışı etkinliğine katıldı.</span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="cpmff-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="cpmff-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="cpmff-0-0" style="font-family: inherit;"><br data-text="true"></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="dntup-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="dntup-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="dntup-0-0" style="font-family: inherit;">Töre buradaki konuşmasında, Kıbrıs Türk tarihini bilmek için mutlaka vakıfların yazışmalarına bakmak, vakıfların tarihini iyi öğrenmek gerektiğini belirterek, “Çünkü tarihi bilmezsen tarih yeniden tekerrür eder ve başınıza da büyük felaketler gelebilir” dedi.</span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="f6vep-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="f6vep-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="f6vep-0-0" style="font-family: inherit;"><br data-text="true"></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="d4gbd-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="d4gbd-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="d4gbd-0-0" style="font-family: inherit;">Osmanlı adadan çekildikten 96 yıl sonra anavatan Türkiye ve kahraman Türk ordusuna yeniden kavuştuklarını dile getiren Töre, Osmanlı’nın Kıbrıs’ı fetih ederken çok şehit verildiğini ifade etti. Töre, daha sonra Kıbrıs adasının geçici olarak İngilizlere bırakıldığını anlattı.</span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="4437k-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="4437k-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="4437k-0-0" style="font-family: inherit;"><br data-text="true"></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="7rjf1-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="7rjf1-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="7rjf1-0-0" style="font-family: inherit;">İngilizlerin Kıbrıs adasını Rumların lehine olacak şekilde yönetmeye başladığını dile getiren Meclis Başkanı Töre, o dönemlerde vakıfların Kıbrıs’ta git gide kaybolmaya başladığını söyledi.</span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="79k3e-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="79k3e-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="79k3e-0-0" style="font-family: inherit;"><br data-text="true"></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="fs315-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="fs315-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="fs315-0-0" style="font-family: inherit;">Bugün Maraş’ın üzerinde oturduğu arazilerin Vakıf malı olduğunu kaydeden Töre, “Ama üzerine Rumlar kondular, binalar inşa ettiler ve kendilerinindir diye ifade ediyorlar. Büyük bir mücadele var…” şeklinde konuştu.</span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="d4rua-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="d4rua-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="d4rua-0-0" style="font-family: inherit;"><br data-text="true"></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="3k71s-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="3k71s-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="3k71s-0-0" style="font-family: inherit;">Bu nedenle arşivlerin iyice geliştirilmesi ve halka açılması gerektiğini ifade eden Meclis Başkanı Töre, bilimsel çalışma yapanlara teknik donanım sağlanması gerekliliğine dikkat çekti. Meclis Başkanı Töre, müzakere masasına oturulduğunda Rum tarafının ilk söylediği şeyin “toprak” olduğuna dikkat çekti.</span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="d61re-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="d61re-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="d61re-0-0" style="font-family: inherit;"><br data-text="true"></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="c4f8q-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="c4f8q-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="c4f8q-0-0" style="font-family: inherit;">“Bizim atalarımız Rum Ortodokslara çok geniş ibadet özgürlükleri verdiler” diyen Töre, ancak karşı tarafın aynı şekilde davranmadığını kaydetti. Geçen yıl Rum tarafında kilisenin papazlarının silah eğitimi aldığına değinen Töre, “Onların papazları, din adamları Helenizm’in peşindedirler. Megalo ideanın peşindedirler. Kıbrıs’ı da Girit yapmanın, 12 adalardan sonra 13’üncü ada yapma peşindedirler. Kıbrıs’ı da bir Batı Trakya yapma peşindedirler” şeklinde konuştu.</span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="69nrc-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="69nrc-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="69nrc-0-0" style="font-family: inherit;"><br data-text="true"></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="5u28h-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="5u28h-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="5u28h-0-0" style="font-family: inherit;">Buna karşın tarih kitaplarında Kıbrıs Türk tarihinin veya Türk tarihinin neredeyse çıkarılmaya kalkışıldığı, zayıflatıldığı eleştirisinde bulunan Töre, “Modernleşiyormuşuz, tarihten bahsedersek ırkçılık, milliyetçilik, Türkçülük olurmuş” dedi.</span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="em1gv-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="em1gv-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="em1gv-0-0" style="font-family: inherit;"><br data-text="true"></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="2n8m7-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="2n8m7-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="2n8m7-0-0" style="font-family: inherit;">Tarihe ve millete sahip çıkacaklarını vurgulayan Meclis Başkanı Töre, “Tarihimizi ve milletimizi daima bileceğiz ve bunları arşivleyeceğiz. Arşivledikten sonra da akademik olarak bunları yerleştirdikten sonra halkımıza öğreteceğiz” diye konuştu.</span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="164tt-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="164tt-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="164tt-0-0" style="font-family: inherit;"><br data-text="true"></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7l30o" data-offset-key="100bm-0-0" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); white-space-collapse: preserve;"><div data-offset-key="100bm-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="100bm-0-0" style="font-family: inherit;">“Kıbrıslıymışlar milleti, ecdadı inkar ediyorlar” diyen Töre, bunların doğru şeyler olmadığını söyledi. Meclis Başkanı Töre, “Kim demiş bu topraklarda bizim hakkımız yok, tuttuğumuz bayrak belli, uğruna can verdiğimiz vatan belli…” diyerek, sözlerini tamamladı.</span></div></div></div>