GENEL KURULDAN ONAYLANAN YASALAR
Kabul TarihiYasalarYasa Detayı
20222022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasası
2022TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA E-DEVLET PROJESİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA İLİŞKİN (ONAY) YASASI