En Son Eklenenler
TarihBaşlıkDetayı
22/03/2023Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi)
06/03/2023Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri UBP Milletvekilleri Sayın Özdemir Berova, Sayın Ahmet Savaşan, Sayın Emrah Yeşilırmak, Demokrat Parti Milletvekili Sayın Hasan Tosunoğlu, YDP Milletvekili Sayın Talip Atalay)
06/03/2023Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri UBP Milletvekilleri Sayın Özdemir Berova, Sayın Ahmet Savaşan, Sayın Emrah Yeşilırmak, Demokrat Parti Milletvekili Sayın Hasan Tosunoğlu, YDP Milletvekili Sayın Talip Atalay)
01/03/2023KAMU İHALE (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (MALİYE KOM.)
27/02/2023Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma İle Ödeme Süreci Geldiği Halde Kısmen Veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname. (Y.G.K.No:51/2/2023)
24/02/2023L/ŞA ORTAKÖY'DE BULUNAN , ARABACIOĞLULARI APT, KAT:4, 22 NO D. G/MSA VADİLİ VE L/ŞA GÖNYELİ’DE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİNİN İSTİBDALİNİN ONAYLANMASINA İLİŞKİN KARAR TASARISI (HUKUK K)
24/02/2023Türk Ajansı - Kıbrıs (TAK) 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Maliye K.)
24/02/2023Genel Tasrım Sigortası Fonu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Maliye K)
22/02/2023DOĞAL AFET VE ÜLKEDEKİ EKONOMİK KAYIPLARI GİDERMEK AMACIYLA BAZI MÜKELLEFİYETLERE İLİŞKİN GELİR KESİNTİLERİNİN VE VERGİLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
22/02/2023Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım(Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite)
21/02/2023Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
07/02/2023Alkollü İçkiler Satış (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi)
03/02/2023Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı
03/02/2023Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Shb. UBP Lefke Mv.Sn Fırtına Karanfil ) (Hukuk Kom.)
01/02/2023Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı CETVEL-