En Son Eklenenler
TarihBaşlıkDetayı
27/05/2022Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Hukuk Kom.)
27/05/2022Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Kom.)
25/05/2022Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanların Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları için Covid – 19 Pandemi Süresi Borçlanması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
25/05/2022Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Olan Sigortalıların Gecikmiş Prim Borçlarının Başvuru ve Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
25/05/2022Mart 2022 - Ağustos 2022 Dönemi Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
25/05/2022Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı
25/05/2022Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı
25/05/2022Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında 14 Mart 2020 Tarihinden Sonra Bakanlar Kurulunun Corona Virüsü Hakkında Tedbir Kararları Uyarınca Faaliyetlerine Ara Verilen İşyerlerinde Çalışan Sigortalıların, Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca İşyerinin Faaliyetine Ara Verdiği Süre Boyunca, Çalışmadıkları İçin Primi Ödenmemiş Sürelerinin, Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Nazara Alınmayan Sürelerden Sayılması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:2
25/05/2022Mart 2022 - Ağustos 2022 Dönemi Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
25/05/2022Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında 14 Mart 2020 Tarihinden Sonra Bakanlar Kurulunun Corona Virüsü (Covid-19) Hakkında Tedbir Kararları Uyarınca Faaliyetlerine Ara Verilen İşyerlerinde Çalışan Sigortalıların, Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca İşyerinin Faaliyetine Ara Verdiği Süre Boyunca, Çalışmadıkları İçin Primi Ödenmemiş Sürelerinin, Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Nazara Alınmayan Sürelerden Sayılması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:2
25/05/2022Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Olan Sigortalıların Gecikmiş Prim Borçlarının Başvuru ve Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:3
25/05/2022Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanların Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları için Covid – 19 Pandemi Süresi Borçlanması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
20/05/2022Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Yapacağı Akaryakıt Alımlarında (Akaryakıt ve Deniz Taşımacılığı) Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname (Maliye Kom.)
20/05/2022Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin Tasfiyesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname (Maliye Kom.)
20/05/2022Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk kom.)